”Miksi juottolat ovat auki?”

1 bar, henkilökunta, 2021

Miksi juottolat ovat auki, vaikka lukiolaiset ja monet yläkoululaiset joutuvat opiskelemaan etänä? Miksi juottolat saavat pitää ovensa auki, vaikka nuorten lasten harrastukset ovat tauolla? Nämä kysymykset ovat olleet esillä niin mediassa, somessa, kuin myös poliittisten päättäjien puheenvuoroissa. Puuttumatta sen suuremmin edellä mainittujen vertausten epäsymmetriseen logiikkaan, niin saanen hieman avata, miksi juottoloiden ovet ovat vielä auki. Syy on hyvin yksinkertainen: valtiovallan toiminta yhdistettynä taloudellisiin realiteetteihin pakottaa ovemme pysymään auki.

Keskityn tässä kirjoituksessa juottoloihin, vaikka tämä pandemia koskettaa muitakin aloja vakavasti, koska juottolat ovat lähellä sydäntäni näin juottolan yrittäjänä ja koska koko alamme on saanut mediassa huonon leiman muutaman vastuuttoman toimijan tähden. 

Viime vuoden keväällä meidän juottolamme sulkivat ovensa 16. maaliskuuta, koska pyrimme toimimaan mahdollisimman vastuullisesti saatavilla olleen tiedon valossa. Tämän mahdollisti se yksinkertainen seikka, että yhtiömme tilillä oli vielä tuolloin tarpeeksi katetta kattamaan päätöksemme aikaansaaman tappion ilman akuuttia konkurssin pelkoa. Suljimme ovet koska halusimme suojella asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja riskiryhmään kuuluvia läheisiämme. Tilanne on juuri nyt meillä, kuten varmasti myös monella muulla alamme yrityksellä huomattavan erilainen. Menetimme sekä kevään että pikkujoulukauden myynneistä suurimman osan ja tämä yhdistettynä riittämättömän tuen kanssa tarkoittaa merkittävästi huonontunutta likviditeettitilannetta. Kun huonoon kassatilanteeseen lisätään vielä rokotusten toivonpilkahduksen himmeneminen, on lopputuloksena epätietoa ja epätoivoa tulevasta.

Yrityksemme lähestyy taloudellisen rotkon reunaa vääjäämättä ja toivo selviämisestä karkaa päivä päivältä kauemmaksi. Olemme valitettavasti vain yksi monesta juottolasta, joka on tässä tilanteessa.

pekka paurola

Moni ei tiedä mitkä ovat juottoloiden yritysten realiteetit, joten saanen nopeasti käydä ne läpi. ”Juottolat” toimivat keskimäärin reilusti alle 10 % käyttökatteella, joka tarkoittaa, että jo 20 % lasku liikevaihdossa vie juottolan reilusti tappiolle. Lokakuussa pandemian toisen aallon takia alamme päälle langetetut rajoitukset ovat vieneet myynnistämme jopa 80 %. Kustannustuki kakkosen vertailuajanjakso suunniteltiin vielä siten että siitä ei oikein meidän alamme yrityksille ole kovinkaan monelle apua, ellei sitten myynti ole laskenut jo kesä-syyskuussa. Tämä tuki oli toki tärkeä monelle alalle ja monelle toimijalle, mutta meille se ei selkeästi ollut suunnattu. 

Käännetäänpä koko kysymys juottoloiden aukioloista hieman eri muotoon: miksi meidät pakotetaan olemaan auki ja töissä keskellä vaarallista epidemiaa juottolassa, joka on median, STM:n ja THL:n mukaan erittäin vaarallinen paikka tartuntariskin kannalta. Britanniassa tehty selvitys, jossa taudin suhteellista kuolleisuutta tarkasteltiin eri ammattiryhmien kannalta, nostaa ravintola-alan työntekijät yhdeksi suurimmaksi riskiryhmäksi (ONS.GOV.UK). Vaikka pelkkä ammatti ei ole ainoa tekijä kuolleisuuden todennäköisyyttä arvioidessa voidaan näistä luvuista todeta, ettei ravintolatyö ainakaan edesauta selviämistä tästä pandemiasta hengissä.

Mikäli juottolat ovat todella näin vaarallisia niin herää kysymys olemmeko me juottoloiden työntekijät ja yrittäjät, vain valtiovallan hyväksymä uhrilahja julkisen talouden ja politiikan alttarilla. 

pekka paurola

En halua viedä viimeisiä vuoroja henkilökunnaltani. En halua tieten tahtoen pakottaa yritystäni konkurssiin. En halua syöstä lapsiani tietoisesti tilanteeseen missä heiltä menisi alta talo, toimeentulo ja tulevaisuus, joten olen pakotettu pitämään ovia auki, olemaan töissä ja toivomaan ettei tämä tilanne vie jotain muuta arvokasta heiltä. Olen niin sanotusti kiven ja kovan paikan välissä.

Alamme noin vajaasta 11 000 yrityksestä suurin osa on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle viisi henkilöä. Ne ovat toisin sanoen ennemminkin perheyrityksiä, kuin suuria monikansallisia konserneja. Nämä mikroyritykset, kuten myös meidän yrityksemme on matkalla kohti vääjäämätöntä konkurssia, jonka seuraukset jäävät meidän yrittäjien ja perheidemme maksettaviksi. 

Meidän alamme on vain yksi pandemian uhreista, mutta jostain syystä olemme päätyneet valtiovallan lempi silmätikuksi. Meitä on rajoitettu riittävästi viemään pinnalla pysymisen mahdollisuus pois, mutta ei nähtävästi tarpeeksi, jotta valtio kokisi asiakseen heittää meille pelastusrengasta. Meille on rakennettu hiuksen hieno terä, jonka päällä saamme tanssia iloisesti kohti viimeistä kuolettavaa viiltoa.

Miten tämä voisi estää? Paremmilla ja järkevimmillä rajoituksilla mahdollisesti tai sulkemispäätöksellä, jonka kylkiäisenä tulisi olla taloudellinen pelastuspaketti. Vähimmäisvaatimus voisi olla poistaa yrityksen konkurssin kustannukset yrittäjien ja heidän perheidensä niskoilta. Älkää pakottako yrittäjien lasten maksamaan tätä pandemian aikaansaaman laskun leijonaosaa.

Mikäli ainoa tapa selvitä pandemiasta on antaa elämäntyömme valua hukkaan, niin näin olkoon, mutta älkää pakottako lapsiamme mukaan talkoisiin. 

pekka paurola

Suomi on onnistunut monia muita maita paremmin pandemian kurissapitämisessä ja siitä tulee olla ylpeä ja kiitollinen valtiovallalle, mutta minua pelottaa, että laskun maksajiksi päätyy vain tiettyjen alojen perheet. Tämä eriarvoinen asema pandemian laskun maksamisessa tulee todennäköisesti aiheuttamaan rakoilua kansallisessa yhteenkuuluvuudessa ja rikkomaan monen maksajaksi joutuneen kansalaisen luottamusta valtiollisiin instituutioihin. Tämä ei voi olla Suomen etu pitkässä juoksussa.

Tällä hetkellä emme voi edes toivoa aamun sarastavan vaan elämme epätietoisina pimeässä nurkassa mihin meidät ohjattu. Me yritämme epätoivoisesti pitää toivon kynttilän liekkiä elossa, mutta en tiedä, riittääkö meillä enää uskoa enää pitkäksi aikaa. Meidän ovet ovat vielä auki, koska se on ainoa keino joka meille on jätetty liekin ylläpitämiseksi.

Pekka Paurola Oululainen pitkänlinjan ravintola yrittäjä. Voidaan sanoa Flairtendingin ja cocktailien grand old maniksi. 

Lähteet


Ne Helvetin Kuppilat blogissa tulemme pureutumaan kaunistelematta ravintola- ja tapahtuma-alan polttaviin aiheisiin. Emme tule nöyristelemään teksteissä tai videoissa mitään. Käsittelemme asioita puhtaasti HoReCan ja tapahtumatuotannon näkökulmista. Blogissa tulee olemaan vieraita yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta. Tulemme tapaamaan valtioneuvoston, kuntapolitiikan ja myös ravintola- ja tapahtuma-alan edustajia. Miksipä ei vaikka poliisia.

Siirry blogin etusivulle

Share: